Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du når oss enklast via mail,

info@vaxjokonst.se

Styrelse

Sara Maripuu, ordförande

Anita Liepe, vice ordförande

Birgitta Johansson, kassör

Catarina Värendh Boson, sekreterare

Robert Gunnarsson, ledamot

Arne Lundblad, ledamot

Lena Liepe, ledamot

Thomas Hedrén, ledamot