Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du når oss enklast via mail,

info@vaxjokonst.se

Styrelse

Sara Maripuu, Ordförande

Anita Liepe, Vice Ordförande

Birgitta Johansson, Kassör

Catarina Värendh Boson, Sekreterare

Robert Gunnarsson, Ledamot

Jan Bökmark, Ledamot

Thomas Hedrén, Ledamot