Medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2024 är 300 kronor. Medlemsavgiften betalas i början av året. Påminnelse kommer i nyhetsbrev.

OBS! Ange namn på vem/vilka betalningen avser.

Om du är ny medlem, skicka även ett mejl med adressuppgifter och epostadress till:
info@vaxjokonst.se

Betala på PlusGiro-konto: Växjö Konstförening 432 04 19 – 7.

Som medlem deltar du i aktiviteter, i utlottning av konstverk och har 10% rabatt vid inköp på Galleri Sigma.